Nadácia

Nadácia DOXX je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je:

• podporovať šport pre sociálne slabších, aj medzi nimi môže byť predsa množstvo veľkých talentov,

• podporovať vzdelávanie mládeže ale aj dospelých,

• pomáhať zabezpečiť stravovanie detí v školách a materských školách, a to najmä tých detí, ktorých rodičia na stravu nemajú finančné prostriedky a nespĺňajú kritériá pre sociálnu pomoc štátu,

• prispievať, aby stravovanie v školách a materských školách bolo kvalitnejšie.

Info

Názov

Nadácia DOXX

IČO

50627775

Sídlo

Kálov 356 | 010 01 Žilina | Slovenská republika

Právna forma

nadácia

Nadačné imanie

6 638,- EUR

Zakladateľ

spoločnosť s ručením obmedzeným DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12115/L.

Zastúpená

Ing. Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Založenie

Nadácia DOXX bola založená v zmysle zákona č 34/2012 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení nadačnou listinou zo dňa 29.11.2016

Vznik

Nadácia DOXX vznikla zápisom do registra nadácií dňa 22.12.2016, registračné číslo 203/Na-2002/1154.

Orgány nadácie a ich zloženie

Správna rada

Ing. Eva Šmehylová
Ing. Milan Šmehyl
Ing. Dávid Dupkala

Správca

Ing. Marcela Šuštiaková

Revízor

Ing. Juraj Kmeťko

Kontakt

Adresa

Nadácia DOXX
Kálov 356, 010 01 Žilina

Kontakt

Tel: 00421 41 507 63 42
Fax: 00421 41 564 37 21

Email

nadacia@doxx.sk

Fakturačné údaje

Nadácia DOXX
Kálov 356, 010 01 Žilina

IČO: 50627775

Zapísaná v registri: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka číslo: 12115/L

Pravidlá o poskytovaní finančnej pomoci

Bankové spojenie

Banka

Tatra banka

IBAN

SK38 1100 0000 0029 4403 1882

crossmenuchevron-upchevron-down